Koncepce


Koncepce činnosti týmu ročníku 2012

Motto: „Společně to dokážeme“

Koncepce a plány činnosti vycházejí z Koncepce práce s mládeží v SK Slaný.

Našim cílem je vedle výchovy skvělých fotbalistů i péče o komplexní sportovní a duševní rozvoj mladých fotbalistů, vytváření odpovídajících podmínek k jejich sportovnímu a osobnostnímu růstu a prostřednictvím trenérské činnosti vést děti k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života.

 

 • Všeobecná fotbalová oblast
  • Pod vedením kvalifikovaných trenérů budovat tým na základě moderních fotbalových trendů
  • Systematicky a cíleně rozvíjet dovednosti hráčů od elementárních dovedností až k řetězcům osvojených dovedností
  • Hráči mají stejný nárok na herní vytížení bez ohledu na momentální či dlouhodobou herní výkonnost, neexistují lepší a horší hráči
 • Rozvoj sportovní všestrannosti
  • Rozvoj všestranných sportovních schopností a dovedností (atletika, gymnastika atd.)
 • Oblast sociální a osobnostní
  • Trenér a rodič je vzorem pro malého sportovce
  • Budování nejen týmu, ale i kolektivu HRÁČ – RODIČ – TRENÉR
  • Vedení dětí k základním sociálním návykům jako je přátelství, úcta k soupeři, fair play atd.
  • Vytvoření konkurenčního, přesto kamarádského prostředí
  • Formovat silné a sebevědomé jedince s chutí po vítězství
 • Péče o zdraví
  • Prohlubování základních hygienických návyků (sprchování po utkání – v pozdějším věku)
  • Pravidelné lékařské prohlídky u sportovních lékařů
  • Prevence před zraněními a negativními vlivy jednostranné sportovní zátěže

 

Naplňováním koncepce a metodiky chceme vybudovat kvalitní tým rodičů, hráčů a trenérů, který bude svou úrovní přesahovat přilehlý region a výkonnostně se bude řadit mezi nejlepší týmy v kraji.