Metodika


Metodika práce s mládeží v týmu SK Slaný – ročník 2012/2013

 

 • Úvodní ustanovení

Tato metodika vychází z koncepce práce s mládeží v SK Slaný

 

 • Cíle

Smyslem a cílem práce s mládeží je systematicky a cíleně vychovávat kvalitní sportovce a fotbalisty, formování a rozvoj osobnosti a vychovávat vůdčí a sebevědomé osobnosti.

 • Metody

Pro výchovu úspěšného sportovce je nutné systematicky pracovat na rozvoji sportovně – výkonnostním i osobnostním

 • Sportovně – výkonnostní rozvoj

dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé plánování tréninkového procesu s cílem zvyšování výkonnosti hráčů a řetězení jejich dovedností

systematicky posouvat hráče z komfortní zóny do zóny nekomfortní – zvyšování nároků na jednotlivé hráče

 • Osobnostní rozvoj
 • podporovat v dětech „vítězného ducha“ – nepotlačovat rozvoj osobnosti na úkor týmu (zejména v nejmladších kategoriích)
 • vést děti k pravidlům fair play
 • učit děti základním sociálně-interakčním návykům (kamarádství, spolupráce, atd.)
 • učit děti samostatnosti

 

Etapy sportovního tréninku

S ohledem na trendy v současném světovém fotbale (rychlost hry a zmenšování herního prostoru) je potřeba se zaměřit na všestranný herní i pohybový rozvoj, zvládání elementárních herních dovedností.

V nejmladších věkových kategoriích je důležité nehrát na výsledky (samozřejmě chtít vyhrát, mít „vítězného ducha“, ale ne za každou cenu) na úkor správného rozvoje schopností a dovedností, které momentálně nemusí přinášet výsledek, ale jsou základem pro úspěšný přechod do kategorie dospělých (pro budoucí uplatnění). Např.: nesvazovat taktikou, vždy, i přes počáteční neúspěchy, klást důraz na kreativitu hráčů na všech postech, vždy vyvíjet snahu o konstruktivní řešení herních situací nejen v klidu, ale i pod tlakem.

 

 

Etapa základního tréninku

Základní charakteristikou této etapy je prohlubování osvojených schopností a dovedností, rozvoje motorických a koordinačních dovedností a postupné řetězení osvojených dovedností

 

 • Mladší přípravky U-8, U-9

V této kategorii nadále převažuje preference IHV nad týmovým a rozvoj HČJ, učení se novým motorickým a koordinačním dovednostem. Nadále se u dětí rozvíjí univerzálnost a rotace na různých postech.

Technické požadavky

 • automatizace pohybových dovedností se zapojením dalších vjemových prvků
 • schopnost používat obě nohy pro přihrávku po zemi, vzduchem, na různé vzdálenosti
 • přihrát v pohybu i z místa
 • přesně střílet na branku
 • hra na různých postech
 • rozvoj a stimulace klamných pohybů těla
 • učení techniky převzetí míče
 • učení krytí míče
 • naučit se přijmout trest
 • snaha osvojené dovednosti postupně provádět ve vyšší rychlosti

 

Taktické požadavky:

 • běh do prostoru pro příjem míče
 • pozice v délce a šířce hřiště
 • nesledovat jen míč, ale i hráče
 • obsazování hráče a bránit soupeře
 • naučit se hrát na různých postech
 • učíme krýt míč, když driblujeme (vedeme míč)

 

Cíle:

 • prohlubování osvojených pohybových schopností a dovedností
 • uplatňování naučených základních dovedností ve hře, prostorová orientace ve hře
 • rozvoj herních činností jednotlivce
 • rozvoj techniky práce s míčem
 • obecný tělesný rozvoj

 

Forma:

 • různé modifikace průpravných a pohybových her

průpravná cvičení prvního a druhého typu (COERVER)