Metodika


Metodika práce s mládeží v týmu SK Slaný – ročník 2012/2013

 

 • Úvodní ustanovení

Tato metodika vychází z koncepce práce s mládeží v SK Slaný

 

 • Cíle

Smyslem a cílem práce s mládeží je systematicky a cíleně vychovávat kvalitní sportovce a fotbalisty, formování a rozvoj osobnosti a vychovávat vůdčí a sebevědomé osobnosti.

 • Metody

Pro výchovu úspěšného sportovce je nutné systematicky pracovat na rozvoji sportovně – výkonnostním i osobnostním

 • Sportovně – výkonnostní rozvoj

dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé plánování tréninkového procesu s cílem zvyšování výkonnosti hráčů a řetězení jejich dovedností

systematicky posouvat hráče z komfortní zóny do zóny nekomfortní – zvyšování nároků na jednotlivé hráče

 • Osobnostní rozvoj
 • podporovat v dětech „vítězného ducha“ – nepotlačovat rozvoj osobnosti na úkor týmu (zejména v nejmladších kategoriích)
 • vést děti k pravidlům fair play
 • učit děti základním sociálně-interakčním návykům (kamarádství, spolupráce, atd.)
 • učit děti samostatnosti

 

Etapy sportovního tréninku

S ohledem na trendy v současném světovém fotbale (rychlost hry a zmenšování herního prostoru) je potřeba se zaměřit na všestranný herní i pohybový rozvoj, zvládání elementárních herních dovedností.

V nejmladších věkových kategoriích je důležité nehrát na výsledky (samozřejmě chtít vyhrát, mít „vítězného ducha“, ale ne za každou cenu) na úkor správného rozvoje schopností a dovedností, které momentálně nemusí přinášet výsledek, ale jsou základem pro úspěšný přechod do kategorie dospělých (pro budoucí uplatnění). Např.: nesvazovat taktikou, vždy, i přes počáteční neúspěchy, klást důraz na kreativitu hráčů na všech postech, vždy vyvíjet snahu o konstruktivní řešení herních situací nejen v klidu, ale i pod tlakem.

 

 

Etapa základního tréninku

Základní charakteristikou této etapy je prohlubování osvojených schopností a dovedností, rozvoje motorických a koordinačních dovedností a postupné řetězení osvojených dovedností

 

 • Starší přípravka U-10, U-11

  V kategorii starších přípravek postupně nabývá na významu THV před IHV. Postupně je větší důraz kladen na kombinaci a vnímání celého prostoru hřiště. Přesto rozvoj individuality nesmí být potlačován na úkor týmu. V kategoriích starších přípravek již dochází k mírné (individuální) specializaci, přesto je zde stále preferována univerzálnost a rotování na postech.

  Technické požadavky:
  •    zvládnutí základní techniky hry hlavou
  •    zvládnutí klamavých pohybů
  •    převzetí míče všemi částmi těla
  •    učení techniky převzetí míče s protihráčem
  •    zvládnutí krytí míče
  •    zvládnutí převzetí míče ze vzduchu
  •    naučit se vhazování
  •    řetězení naučených dovedností

  Taktické požadavky
  •    učení se rozhodování ve složitých situacích (volba přihrávky či individuální činnosti)
  •    vnímání celého prostoru hřiště
  •    nesledovat pouze míč, ale i hráče
  •    učit se komunikovat
  •    naučené dovednosti zdokonalovat a provádět v maximální rychlosti
  •    základy taktického jednání v útočné i obranné fázi – rozestavení, „dělba práce“ jednotlivce i skupiny

  Cíle :
  •    prohlubování osvojených pohybových schopností a dovedností
  •    uplatňování naučených základních dovedností ve hře, prostorová orientace ve hře
  •    rozvoj herních činností jednotlivce
  •    rozvoj techniky práce s míčem
  •    obecný tělesný rozvoj

  Forma :
  •    různé modifikace průpravných her
  •    průpravná cvičení prvního a druhého typu s postupným navyšováním herních cvičení prvního a druhého typu