Metodika


Metodika práce s mládeží v týmu SK Slaný – ročník 2012

 

 • Úvodní ustanovení

Tato metodika vychází z koncepce práce s mládeží v SK Slaný

 

 • Cíle

Smyslem a cílem práce s mládeží je systematicky a cíleně vychovávat kvalitní sportovce a fotbalisty, formování a rozvoj osobnosti a vychovávat vůdčí a sebevědomé osobnosti.

 • Metody

Pro výchovu úspěšného sportovce je nutné systematicky pracovat na rozvoji sportovně – výkonnostním i osobnostním

 • Sportovně – výkonnostní rozvoj

dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé plánování tréninkového procesu s cílem zvyšování výkonnosti hráčů a řetězení jejich dovedností

systematicky posouvat hráče z komfortní zóny do zóny nekomfortní – zvyšování nároků na jednotlivé hráče

 • Osobnostní rozvoj
 • podporovat v dětech „vítězného ducha“ – nepotlačovat rozvoj osobnosti na úkor týmu (zejména v nejmladších kategoriích)
 • vést děti k pravidlům fair play
 • učit děti základním sociálně-interakčním návykům (kamarádství, spolupráce, atd.)
 • učit děti samostatnosti

 

Etapy sportovního tréninku

S ohledem na trendy v současném světovém fotbale (rychlost hry a zmenšování herního prostoru) je potřeba se zaměřit na všestranný herní i pohybový rozvoj, zvládání elementárních herních dovedností.

V nejmladších věkových kategoriích je důležité nehrát na výsledky (samozřejmě chtít vyhrát, mít „vítězného ducha“, ale ne za každou cenu) na úkor správného rozvoje schopností a dovedností, které momentálně nemusí přinášet výsledek, ale jsou základem pro úspěšný přechod do kategorie dospělých (pro budoucí uplatnění). Např.: nesvazovat taktikou, vždy, i přes počáteční neúspěchy, klást důraz na kreativitu hráčů na všech postech, vždy vyvíjet snahu o konstruktivní řešení herních situací nejen v klidu, ale i pod tlakem.

 

 • etapa sportovní předpřípravky (U-6, U-7)

Základní všeobecná tělesná a pohybová příprava.

Technické požadavky

   • všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností (kotoul, přeskok či podlezení překážky, změna směru pohybu)
   • zvládnutí jemné motoriky s míčem
   • schopnost absolvovat TJ bez přítomnosti rodičů
   • základní prvky ovládání míče (vedení a kontrola míče) a vyhnutí se překážce

Taktické požadavky:

 • zvládnutí nejnutnějších pravidel – kop z rohu, kop od branky, volný kop, rozehrávání ze zámezí, pokutový kop
 • prostorová orientace ve hře
 • učit se skupinovému chování
 • všestrannost, hravost, soutěživost, spontánní radost ze hry

Cíle :

   • zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností a základů techniky
   • budování vztahu k pravidelné přípravě a sportu
   • zvyšování odolnosti organismu
   • výchova k přátelství, vzájemné spolupráci, příslušnosti k družstvu
   • rozvoj aerobní vytrvalosti
   • rozvoj rychlostně silových schopností

Forma :

   • příprava formou her
   • kvalitní ukázka provedení
   • krátce trvající cvičení se silným emočním potenciálem

 

V etapě sportovní předpřípravky je důraz kladen na rozvoj osobnosti a přípravu na budoucí sportovní výkon. Rozvoj jednotlivce má v této etapě přednost před týmovým pojetím hry.