Druhé kolo


Disciplíny

Disciplíny budou rozděleny do třech tematických bloků a drobně se mohou po týdnu obměnit:

  1. Dovednostní
  2. Silové
  3. Výbušnost

 

1 – NOŽIČKY S DOPADEM – maximální počet „nožiček“. Míč smí spadnout na zem jen jednou, pak dotyk nohou, opět spadnout na zem atd.do doby než spadne míč na zem dvakrát po sobě aniž by mezi dopady byl dotyk nohy. Počítáme počet dotyků nohou.

2 – PING-PONG S MÍČEM – míč mezi kotníky a střídavě dotyk pravým a levým vnitřním kotníkem. Počítá se L (1 bod) + P noha (1 bod) po dobu 30 sekund

3 – MOST – v leže na zádech, nohy pokrčené a ruce na podložce opakovaně zvedáme pánev (viz obrázek). Doba trvání 30 s. Každé zvednutí pánve 1 bod

 

4 – PRKNO POZPÁTKU – z podporu na zádech (na pokrčených rukou) s mírně pokrčenýma nohama zvednout pánev do roviny viz obrázek.

Měří se dosažený čas výdrže.

4 – TROJSKOK Z MÍSTA – provedení podobné jako u klasického trojskoku jen bez rozeběhnu, měří se místo dopadu paty (nejblíž k odrazišti)