První kolo


Disciplíny prvního kola

1 – NAŠLAPOVÁNÍ NA MÍČ – počet nášlapů špičkou nohy ( počítá se L ( 1 bod) + P noha ( 1 bod ) po dobu 30 sekund

Video cvičení zde

 

2 – SLALOM S MÍČEM – připravit si 3 věci, které budou sloužit na obcházení (mety, PVC láhve, plyšák atd. – hračky budou od sebe rozmístěny 50 cm). S míčem se projíždí tzv. Osmička. Počítá se počet koleček oběhnutých s míčem po dobu 1 minuta. Za každý dotek hračky se odečítá 0,25 bodu.

 

3 – SEDY-LEHY  – v leže na zádech nohy mírně pokrčené a ruce na podložce se zvedá horní část těla s dosahem rukou do úrovně cca pod kolena (viz obrázek). Doba trvání 30s

 

4 – POLOVIČNÍ SUPERMAN  – v leže na břiše, skrčmo s dlaněmi před obličejem viz obrázek.

Trvání 30s a počítá se každá zvednutí horní části těla z podložky.

 

4 – SKOK Z MÍSTA SNOŽMO  – měří se místo dopadu paty (nejblíž k odrazišti)