Třetí kolo


Disciplíny

Disciplíny budou rozděleny do třech tematických bloků a drobně se mohou po týdnu obměnit:

  1. Dovednostní
  2. Silové
  3. Výbušnost

 

1 – VÉČKO VNĚJŠÍM NÁRTEM – hráč umístí míč z vnější strany jedné nohy, podrážkou druhé nohy jej stáhne a vnějším nártem té samé nohy jej posune. Pokračuje stažením a posunutím podrážkou první nohy. Počítá se každé dokončené stažení a posunutí za 30s.

Ilustrační video „V outside pull push“ zde

2 – ČLUNKOVÝ BĚH S MÍČEM – Úsek dlouhý 3m vyznačený na každém konci kuželem. Hráč vede míč jednou nohou tam a druhou zpět. Počítá se počet uběhnutých třímetrových úseků za 30s

3 – Supported Jackknife Bent Knee – Sedněte si na zem s narovnanými zády a nataženými nohami. Zakloňte se a nechte dlaně na podlaze. Zvedněte vaše nohy ze země, přitahujíc kolena k hrudníku. Nohy máme celou dobu pár centimetrů nad zemí.

Počítá se počet skrčení nohou za 30s.

4 – Dosahy na kotníky po stranách– Lehněte si na zem s rukami po obou stranách těla, zvedněte horní část trupu z podložky. Střídavě se dotýkáme vnějšku pravé a levé nohy.

Počítá se počet dotyků každé nohy za 30s.

4 – Člunkový běh 10x5m – dvěma kužely (lahvemi, bundami apod.) vyznačte úsek dlouhý 5m.

Měří se čas, za jaký hráč uběhne 10 pětimetrových úseků (5x tam a 5x zpět)